Φύλλο εργασίας ενότητα 2 αισθητοποιηση στρογγυλοποιηση – Μαθηματικά Ε΄

2

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει ασκήσεις:

  • συμπλήρωσης πίνακα ( στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη χιλιάδα, δεκάδα χιλιάδα, εκατοντάδα χιλιάδα)
  • καταγραφής της αξίας του υπογραμμισμένου ψηφίου
  •  συμπλήρωσης συμβόλων >,<,=
  • εύρεσης του αγνώστου
  • αντιστοίχισης
  • συμπλήρωσης
  • σειροθέτησης αριθμών από το μεγαλύτερο στο μικρότερο

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Φύλλο εργασίας ενότητα 2 αισθητοποιηση στρογγυλοποιηση – Μαθηματικά Ε΄”

Your email address will not be published. Required fields are marked *