Φύλλο εργασίας – ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ε΄ τάξη

3

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει ασκήσεις (8 σελίδες – 11 ασκήσεις):

 • πολλαπλάσια αριθμών
 • διαιρέτες αριθμών
 • κοινοί διαιρέτες 2 αριθμών
 • κοινά πολλαπλάσια 2 αριθμών
 • συμπλήρωσης
 • παρατήρησης διαγράμματος – συμπλήρωση
 • συμπλήρωση ψηφίου που λείπει
 • καταγραφή αθροίσματος ( άρτιος – περιττός ) χωρίς να γίνουν οι πράξεις
 • καταγραφή διαφοράς ( άρτιος – περιττός ) χωρίς να γίνουν οι πράξεις
 • εύρεσης διαιρέτη δοσμένων αριθμών
 • ανάλυσης αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
 • εκτέλεσης διαιρέσεων και επαλήθευσης
 • διαγραφής αριθμών που είναι αδύνατο να δείχνουν το υπόλοιπο σε κάθε διαίρεση
 • επίλυσης προβλημάτων

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Φύλλο εργασίας – ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ε΄ τάξη”

Your email address will not be published. Required fields are marked *