Φύλλο εργασίας -ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Πράξεις και Ιδιότητες των πράξεων Ε΄ τάξη

2

Category:

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει ασκήσεις ( 5 σελίδες ):

  • εύρεσης της απάντησης χωρίς να εκτελεστούν οι πράξεις κατακόρυφα
  • συμπλήρωση κενών
  • εύρεση απάντησης με τη χρήση της προσεταιριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού
  • εύρεση απάντησης με τη χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση ή ως προς την αφαίρεση
  • συμπλήρωσης των κενών χωρίς να γίνουν οι πράξεις κατακόρυφα
  • συμπλήρωσης αλυσίδας
  • συμπλήρωσης αριθμών που λείπουν
  • επίλυσης προβλήματος

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Φύλλο εργασίας -ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Πράξεις και Ιδιότητες των πράξεων Ε΄ τάξη”

Your email address will not be published. Required fields are marked *