Φύλλο εργασίας -ΕΝΟΤΗΤΑ 2- Αισθητοποίηση αριθμών Ε΄ τάξη

2

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει ασκήσεις (4 σελίδες ):

  • συμπλήρωση πίνακα ( σχηματισμός αριθμών με 4 διαφορετικούς τρόπους )
  • συμπλήρωση κενών ( πολλαπλασιασμός, διαίρεση )
  • αξία υπογραμμισμένων ψηφίων
  • συμπλήρωση συμβόλων ( <, = , > )
  • αντιστοίχιση
  • σειροθέτηση αριθμών ( μεγαλύτερο -> μικρότερο )
  • εύρεση αγνώστου

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Φύλλο εργασίας -ΕΝΟΤΗΤΑ 2- Αισθητοποίηση αριθμών Ε΄ τάξη”

Your email address will not be published. Required fields are marked *