Τελική Αξιολόγηση Γ΄ τάξης Ελληνικά – 2η Ενότητα

2

Η Τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ( 3 σελίδες):

  • Παραγωγή γραπτού επικοινωνιακού λόγου
  • Συλλαβισμό λέξεων
  • Εντοπισμό λαθών σε κείμενο και γραφή του κειμένου σωστά
  • Σχηματισμό γενικής πτώσης ονομάτων
  • Εντοπισμό επιθέτων σε προτάσεις και κατάταξή τους στη σωστή κατηγορία γένους
  • Κλίση ρημάτων

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τελική Αξιολόγηση Γ΄ τάξης Ελληνικά – 2η Ενότητα”

Your email address will not be published. Required fields are marked *