Τάξη Στ΄ Ο θαλασσοπόρος

2

Categories: ,

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα: Γλώσσα-Νέα Ελληνικά
Ενότητα 1: Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
Τάξη: Στ΄
Χρόνος:1Χ80
Κείμενο: Ο θαλασσοπόρος

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Πορεία Διδασκαλίας:
Εισαγωγή – Πρόκληση ενδιαφέροντος
Πλαίσιο Επικοινωνίας
Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου
Γραμματοσυντακτικές Γνώσεις και Λεξιλόγιο
Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Στ΄ Ο θαλασσοπόρος”

Your email address will not be published. Required fields are marked *