Τάξη Ε΄ – Εντοπισμός κανόνα – μοτίβα

2

Τάξη: Ε΄
Χρόνος: 1×40
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Αλγεβρικές Παραστάσεις
ΘΕΜΑ: Εντοπισμός κανόνα – μοτίβα (βιβλίο μαθητή, μέρος 4, Ενότητα 9, σελ. 75-80)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ: Έννοια μεταβλητής
ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ: Σχολικό βιβλίο, εφαρμογίδιο (https://www.mathplayground.com/functionmachine.html), Η/Υ – προβολέας, κάρτες μαθηματικών παιχνιδιών
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: μεταβλητή, αλγεβρική αναπαράσταση, κανόνας

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Στόχους
Δυσκολίες – Παρανοήσεις
Χρόνο διάρκειας κάθε δραστηριότητας
Σημεία διδακτικής / οργάνωσης
Μαθηματικές Πρακτικές
Πορεία Διδασκαλίας:
– Περιέργεια – Πρόκληση ενδιαφέροντος
– Προσανατολισμός διδασκαλίας
– Διερεύνηση
– 3 Δραστηριότητες
– Σύνοψη – Ανατροφοδότηση

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Ε΄ – Εντοπισμός κανόνα – μοτίβα”

Your email address will not be published. Required fields are marked *