Τάξη Γ΄- Του κόσμου τα παιδιά

2

Categories: ,

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα: Γλώσσα-Νέα Ελληνικά
Ενότητα : Όλοι μια αγκαλιά
Τάξη: Γ΄
Κείμενο: Του κόσμου τα παιδιά
Χρόνος: 1 X 40

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Πορεία Διδασκαλίας:
Εισαγωγή – Πρόκληση ενδιαφέροντος
Πλαίσιο Επικοινωνίας
Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου
Γραμματοσυντακτικές Γνώσεις και Λεξιλόγιο
Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Γ΄- Του κόσμου τα παιδιά”

Your email address will not be published. Required fields are marked *