Τάξη Γ΄ – Στη Γη και στη Θάλασσα – Σπίτι με κήπον

10

Categories: ,

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

  • Διδακτικούς στόχους
  • Δείκτες επιτυχίας / επάρκειας
  • Πορεία διδασκαλίας
  • Δραστηριότητες – Δημιουργικές εργασίες

Φύλλο εργασίας – Πίνακας Συνεξέτασης

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Γ΄ – Στη Γη και στη Θάλασσα – Σπίτι με κήπον”

Your email address will not be published. Required fields are marked *