Τάξη Γ΄ Πρόσθεση – Αλγόριθμος

2

Σχέδιο Μαθήματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πρόσθεση και Αφαίρεση Μέχρι το 100
ΘΕΜΑ: Πρόσθεση αριθμών μέχρι το 100 με υπερπήδηση Δεκάδας (κατακόρυφος αλγόριθμος) (βιβλίο μαθητή σελ. 60 – 64)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ: Πρόσθεση αριθμών με υπερπήδηση μέχρι το 20.
ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ: μονάδες υλικού Dienes/ συνενούμενοι κύβοι, εφαρμογίδιο-Η.Υ.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Άθροισμα, προσθετέος
Τάξη: Γ’
Χρόνος: 1X40

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Μαθηματικές Πρακτικές
Δυσκολίες – Παρανοήσεις
Χρόνο διάρκειας κάθε δραστηριότητας
Σημεία διδακτικής / οργάνωσης
Πορεία Διδασκαλίας:
– Επαναφορά προαπαιτούμενων γνώσεων
– Διερεύνηση
– Σύνοψη – Ανατροφοδότηση – Προσανατολισμό διδασκαλίας
– 3 Δραστηριότητες
Αξιολόγηση – Αναστοχασμό
– Δελτίο Εξόδου

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Γ΄ Πρόσθεση – Αλγόριθμος”

Your email address will not be published. Required fields are marked *