Τάξη Γ΄ – Μια αληθινή ιστορία

2

Categories: ,

Μάθημα: Γλώσσα-Νέα Ελληνικά
Ενότητα: Ήτανε μια φορά
Κείμενο: Μια αληθινή ιστορία

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Πορεία Διδασκαλίας:
Εισαγωγή – Πρόκληση ενδιαφέροντος
Πλαίσιο Επικοινωνίας
Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου
Γραμματοσυντακτικές Γνώσεις και Λεξιλόγιο
Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Γ΄ – Μια αληθινή ιστορία”

Your email address will not be published. Required fields are marked *