Τάξη Γ΄ – Ηλιακό Λεωφορείο

2

Categories: ,

Μάθημα: Γλώσσα-Νέα Ελληνικά
Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές
Κείμενο: Ηλιακό Λεωφορείο

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

  • Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
  • Πορεία Διδασκαλίας:
    Πλαίσιο Επικοινωνίας
    Εισαγωγή – Πρόκληση ενδιαφέροντος
    Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου
    Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Γ΄ – Ηλιακό Λεωφορείο”

Your email address will not be published. Required fields are marked *