Τάξη Β΄ Άρτιοι και Περιττοι Αριθμοί

2

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα: Μαθηματικά
Θέμα: Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 5 και 10
Τάξη: Β’
Χρόνος: 1X80

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Στόχους
Χρόνο διάρκειας κάθε δραστηριότητας
Σημεία διδακτικής / οργάνωσης
Πορεία Διδασκαλίας:
– Εξερεύνηση
– Διερεύνηση
– Σύνοψη – Ανατροφοδότηση
2 Δραστηριότητες

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τάξη Β΄ Άρτιοι και Περιττοι Αριθμοί”

Your email address will not be published. Required fields are marked *