Μαθηματικά Τάξη Δ΄ – Νοεροί Υπολογισμοί

2

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσθεση και αφαίρεση τετραψήφιων αριθμών – Νοεροί Υπολογισμοί (Μάθημα 7) * σελίδες 116 – 117
ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ: Νοεροί υπολογισμοί πρόσθεσης και αφαίρεσης τριψήφιων αριθμών
ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ: βιβλίο μαθητή, πίνακας, κάρτες, Η.Υ.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: νοερές πράξεις, στρατηγικές, πρόσθεση, αφαίρεση, άθροισμα, διαφορά

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Στόχους
Δυσκολίες – Παρανοήσεις
Χρόνο διάρκειας κάθε δραστηριότητας
Σημεία διδακτικής / οργάνωσης
Πορεία Διδασκαλίας:
– Διερεύνηση
– Σύνοψη – Ανατροφοδότηση
– 3 Δραστηριότητες

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Μαθηματικά Τάξη Δ΄ – Νοεροί Υπολογισμοί”

Your email address will not be published. Required fields are marked *