Μαθηματικά Δ΄ – Εισαγωγή στον Αλγόριθμο της διαίρεσης

2

Τάξη: Δ΄
Χρόνος: 1 x 40
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση
ΘΕΜΑ: Διαίρεση-Επιμεριστική ιδιότητα-Εισαγωγή στον Αλγόριθμο (βιβλίο μαθητή, μέρος 2, Ενότητα 6, σελ. 109-110)
ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ: τριψήφιοι αριθμοί, επιμεριστική ιδιότητα διαίρεσης με διψήφιο διαιρετέο, ανάλυση αριθμών, αξία θέσης ψηφίου
ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ: κύβοι Dienes, εφαρμογίδιο Η/Υ, καρτέλα επιμεριστικής, ντόμινο, βιβλίο μαθητή
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: διαιρετέος, διαιρέτης, πηλίκο

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
Στόχους
Δυσκολίες – Παρανοήσεις
Χρόνο διάρκειας κάθε δραστηριότητας
Σημεία διδακτικής / οργάνωσης
Πορεία Διδασκαλίας:
– Επαναφορά προαπαιτούμενων γνώσεων
– 4 Δραστηριότητες
– Σύνοψη – Ανατροφοδότηση

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Μαθηματικά Δ΄ – Εισαγωγή στον Αλγόριθμο της διαίρεσης”

Your email address will not be published. Required fields are marked *