Αρχική Αξιολόγηση Ε΄Τάξης – Νέα Ελληνικά

2

Η αρχική αξιολόγηση περιλαμβάνει ( 10 σελίδες):

 • Παραγωγή Γραπτού λόγου
 • Άσκηση Ορθογραφίας
 • Συμπλήρωση Επιθέτων
 • Διαγραφή λέξης με ορθογραφικό λάθος
 • Συμπλήρωση προτάσεων (πτώσεις ουσιαστικών)
 • Αντιστοίχιση λέξεων (παρομοιώσεις)
 • Αντιστοίχιση συντομογραφιών
 • Συμπλήρωση κύριων όρων πρότασης (Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)
 • Ευθύς – Πλάγιος λόγος
 • Συμπλήρωση χρόνων του ρήματος ( Ενεστώτας, Παρατατικός, Εξακολουθητικός Μέλλοντας, Αόριστος, Υπερσυντέλικος, Συνοπτικός Μέλλοντας, Συντελεσμένος Μέλλοντας, Παρακείμενος)
 • Ενεργητική – Παθητική σύνταξη προτάσεων
 • Κατηγοριοποίηση ρημάτων σε πίνακα ( ενεργητική / παθητική φωνή )
 • Μετοχές ρημάτων στην παθητική φωνή

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αρχική Αξιολόγηση Ε΄Τάξης – Νέα Ελληνικά”

Your email address will not be published. Required fields are marked *