Αρχική Αξιολόγηση Δ΄ Τάξης – Νέα Ελληνικά

2

Η αρχική αξιολόγηση περιλαμβάνει ( 7 σελίδες):

  • Παραγωγή Γραπτού λόγου
  • Άρθρα ουσιαστικών
  • Εννικός – πληθυντικό ( και αντίστροφα)
  • Ρήματα ενεργητικής φωνής
  • Συλλαβισμός λέξεων
  • Συμπλήρωση καταλήξεων ρημάτων
  • Συμπλήρωση τελικού ν
  • Πτώσεις ουσιαστικών
  • Χρόνους ρημάτων (παρόν, παρελθόν, μέλλον)
  • Αλλαγή χρόνου προτάσεων

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αρχική Αξιολόγηση Δ΄ Τάξης – Νέα Ελληνικά”

Your email address will not be published. Required fields are marked *