Αρχική Αξιολόγηση Β΄ τάξης

2

Η αρχική αξιολόγηση περιλαμβάνει ( 5 σελίδες):

Τονισμό και συλλαβισμό λέξεων
Συμπλήρωση κειμένου
Συμπλήρωση κενών με με τα γγ, γκ, ευ, αυ
Μετατροπή κεφαλαίων γραμμάτων σε μικρά και τονισμό
Συμπλήρωση ι , η , ει , οι
Τονισμός λέξεων
Συμπλήρωση με σ ή ζ
Ενικός – Πλυθηντικός
Συμπλήρωση με της ή τις
Συμπλήρωση με τον ή των
Μετατροπή προτάσεων από ενεστώτα σε αόριστο
Τόνους (΄) και διαλυτικά (¨)
Συμπλήρωση προτάσεων και τονισμό όπου χρειάζεται
Γραφή προτάσεων με βάση μια εικόνα

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αρχική Αξιολόγηση Β΄ τάξης”

Your email address will not be published. Required fields are marked *