Αξιολόγηση Ε΄ Τάξης – 4η Ενότητα: Τα ζώα που ζουν κοντά μας

2

Η Τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ( 7 σελίδες):

  • Παραγωγή γραπτού επικοινωνιακού λόγου
  • Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις με τις παθητικές μετοχές των ρημάτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις (σωστό γένος, αριθμό και πτώση)
  • Σύνδεση προτάσεων με αιτιολογικούς συνδέσμους
  • Συμπλήρωση κενών κειμένου με το σωστό τύπο των επιθέτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις
  • Χαρακτηρισμός προτάσεων (απλές – επαυξημένες) και μετατροπή από απλές σε επαυξημένες ή το αντίστροφο, προσθέτοντας ή αφαιρώντας προσδιορισμούς (επίθετα, επιρρήματα, φράσεις με προθέσεις)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αξιολόγηση Ε΄ Τάξης – 4η Ενότητα: Τα ζώα που ζουν κοντά μας”

Your email address will not be published. Required fields are marked *