Ανθολόγιο Γ΄- Δ Άντζελμαν

2

Μάθημα: Γλώσσα-Νέα Ελληνικά
Ενότητα: Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄τάξης
Κείμενο: Άντζελμαν
Χρόνος: 1Χ80

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει:

  • Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας
  • Πορεία Διδασκαλίας:
    Εισαγωγή – Πρόκληση ενδιαφέροντος
    Πλαίσιο Επικοινωνίας
    Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου
    Γραμματοσυντακτικές Γνώσεις και Λεξιλόγιο

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ανθολόγιο Γ΄- Δ Άντζελμαν”

Your email address will not be published. Required fields are marked *